2023, Volume 20, Issue 3

Back to the Table of Contents

Irina T. Vepreva
Anastasia V. Kharitonova

Ural Federal University
Ekaterinburg, Russia

Onomastic Space of Ekaterinburg: Level-Based Markers of Regional Identity

Voprosy onomastiki, 2023, Volume 20, Issue 3, pp. 184–199 (in Russian)
DOI: 10.15826/vopr_onom.2023.20.3.037

Received on 2 March 2023
Accepted on 1 October 2023

Abstract: The paper examines the onomastic space of the city of Ekaterinburg containing regional linguocultural information through the lens of a three-level model of onymic identity markers as “part of the collective regional identity manifested in general language and speech activity” (Marina V. Golomidova). This space is formed by a set of urban proper names with different scope of reference — from the astyonym naming the city, through urbanonyms naming districts, streets, and other urban topographical objects, to advertising names in the broad sense of the word. On the first level, the authors describe the stages of the city’s renaming (Ekaterinburg / Sverdlovsk), analyze colloquial stylistic variants of the astyonym, identify figurative appellations motivated by the modern socio-political situation. The class of urbanonyms, markers of the second level of regional identity, includes the names of streets, squares, parks, alleys, boulevards, districts, metro stations, individual buildings, as well as names of residential complexes. Amongst this variety, several naming themes related to the regional features of Ekaterinburg were identified and analyzed. The third level of regional identity markers is a group of advertising names regarded as any product name in the broadest sense of the word: these are the names of commercial enterprises (ergonyms), names of mass media (hemeronyms), names of festivals, competitions, concerts (georthonyms), names vehicles (poreonyms). These names are coined for marketing needs and pursue the ideas of the name giver. The large number of regionally marked advertising names in the onomastic space of Ekaterinburg indicates to the residents’ awareness of the unique character of the territory, the positivity of its perception, emotional connection, and regional identity. Advertising names continue and develop the naming themes set by the previous levels.

Keywords: regional identity; onomastic space; naming theme; astyononym Ekaterinburg; urbanonym; advertising name; linguistic and cultural information

References

Akhmetova, M. V. (2010). Zametki o neofitsial’noi russkoi urbanonimii [Notes on Unofficial Russian Urbanonymy]. Voprosy onomastiki, 2 (9), 53–69.

Chudinov, A. P., & Nikiforova, M. V. (2020). Verbalizatsiia regional’noi identichnosti v politicheskom diskurse: Bol’shoi Ural — Ural — UrFO — Sverdlovskaia oblast’ — Ekaterinburg [Verbalization of Regional Identity in Political Discourse: Greater Urals — Ural — Ural Federal District — Sverdlovsk region — Ekaterinburg]. In Zh. A. Zubova (Ed.), Sovremennaia rossiiskaia aksiosfera: semantika i pragmatika identichnosti [Modern Russian Axiology: Semantics and Pragmatics of Identity] (pp. 110–118). Moscow: Pushkin State Russian Language Institute.

Golomidova, M. V. (1998). Iskusstvennaia nominatsiia v russkoi onomastike [Artificial Naming in Russian Onomastics]. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University.

Golomidova, M. V. (2019). Urbanonimy kak resurs upravleniia vospriiatiem gorodskogo prostranstva [Urbanonyms as a Resource for Managing the Perception of Urban Space]. Kommunikativnye issledovaniia, 6(1), 11–30.

Golomidova, M. V. (2020). Toponimicheskoe imidzhirovanie gorodskikh prostranstvennykh ob"ektov [Toponymic Image-Building for Urban Locations]. Voprosy onomastiki, 17(3), 263–278. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2020.17.3.043

Golomidova, M. V. (2022). Gorodskie toponimy v aspekte transliatsii regional’noi identichnosti: keis goroda Ufy [Urban Toponymy as a Means of Manifesting Regional Identity: The Case of Ufa City]. Voprosy onomastiki, 19(1), 160–179. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2022.19.1.008

Golovneva, E. V. (2017). Regional’naia identichnost’ i identichnost’ regiona [Regional Identity and the Identity of the Region]. Izvestiia Ural’skogo federal’nogo universiteta. Ser. 3: Obshchestvennye nauki, 12(3/167), 182–189.

Ilyina, O. V., & Kablukov, E. V. (2020). Praktiki konstruirovaniia regional’noi identichnosti v mediadiskurse Tatarstana [Practices of Constructing Regional Identity in the Media Discourse of Tatarstan]. Nauchnyi dialog, 3, 52–66. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2020-3-52-66

Kagansky, V. L. (2014). Areal’naia paradigma prostranstvennoi identichnosti: osnovaniia, predely, vykhod za predely [The Areal Paradigm of Spatial Identity: Foundations, Limits, Transcendence]. Vestnik Permskogo nauchnogo tsentra, 5, 10–19.

Kiselev, K. V., & Shcherbakov, A. Yu. (2013). Ural: k voprosu ob identifikatsionnoi dinamike brenda [Urals: On the Issue of Brand Identification Dynamics]. Vestnik Permskogo universiteta. Ser. “Politologiia”, 1, 138–150.

Korepanov, G. S. (2009). Identichnost’ regional’nogo sub"ekta [Identity of a Region]. In E. V. Grunt, A. V. Merenkov, L. L. Rybtsova, & A. V. Starshinova (Eds.), Kul’tura, lichnost’, obshchestvo v sovremennom mire: metodologiia, opyt empiricheskogo issledovaniia: materialy XII Mezhdunarodnoi konferentsii [Culture, Personality, Society in the Modern World: Methodology, Empirical Researc. Proceedings of the 12th International Conference] (Vol. 1, pp. 83–87). Ekaterinburg: Ural University Press.

Kriukova, I. V. (2004). Reklamnoe imia: ot izobreteniia do pretsedentnosti [Advertising Name: from Invention to Precedence]. Volgograd: Peremena.

Litovskaya, M. A. (2004). Bazhov i simvolicheskoe prostranstvo Ekaterinburga [Bazhov and the Symbolic Space of Ekaterinburg]. In N. P. Dvortsova (Ed.), Regional’nye kul’turnye landshafty: istoriia i sovremennost’: materialy Vserossijskoi nauchnoi konferentsii [Regional Cultural Landscapes: History and Modernity: Proceedings of the All-Russian Conference] (pp. 31–38). Tyumen: Tyumen.

Lotman, Yu. M. (1984). Simvolika Peterburga i problemy semiotiki goroda [Symbols of St. Petersburg and Problems of Urban Semiotics]. In Yu. M. Lotman et al. (Eds.), Trudy po znakovym sistemam, 18: Semiotika goroda i gorodskoi kul’tury [Works on Sign Systems, 18: Semiotics of the City and Urban Culture] (pp. 32–44). Tartu: Tartu State University.

Nazukina, M. V., & Podvintsev, O. B. (2009). Stolichnye ambitsii kak otrazhenie regionalizatsii sovremennoi Rossii [Capital Ambitions as a Reflection of the Regionalization of Modern Russia]. Nauchnyi ezhegodnik Instituta filosofii i prava UrO RAN, 9, 290–302.

Pikuleva, Yu. B. (2007). Lingvokul’turnyi stereotip “svoe” v regional’noi reklame [Linguistic and Cultural Stereotype “One’s Own” in Regional Advertising]. In N. I. Doronina (Ed.), Iazyk goroda: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Language of the City: Proceedings of the International Conference] (pp. 151–156). Biysk: BPGU im. V. M. Shukshina.

Podolskaya, N. V. (1988). Slovar’ russkoi onomasticheskoi terminologii [Dictionary of Russian Onomastic Terminology]. Moscow: Nauka.

Razumov, R. V. (2015). Tipologiia sistem urbanonimov Rossiiskoi Federatsii [Typology of Urbanonym Systems of the Russian Federation]. In E. L. Berezovich (Ed.), Etnolingvistika. Onomastika. Etimologiia: materialy III Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Ethnolinguistics. Onomastics. Etymology: Proceedings of the 3rd International Conference] (pp. 223–225). Ekaterinburg: Ural University Press.

Razumov, R. V., & Goryaev, S. O. (2018). Nazvaniia zhilykh kompleksov: mezhdu urbanonimami i reklamnymi imenami [Names of Residential Complexes: Between Urbanonyms and Advertising Names]. Nauchnyi dialog, 9, 76–97. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2018-9-76-97

Razumov, R. V., & Goryaev, S. O. (2020). Transliatsiia regional’noi identichnosti v urbanonimii rossiiskikh gorodov: sovremennoe sostoianie [Manifestations of Regional Identity in Contemporary Russian Urbanonymy]. Voprosy onomastiki, 17(2), 201–219. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2020.17.2.024

Romanova, T. P. (2019). Geobrendingovyi potentsial samarskikh iventonimov [Geo-branding Potential of Samara Event Names]. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika, filologiia, 25(4), 156–161.

Shmeleva, T. V. (2014). Onomastikon rossiiskogo goroda [Onomasticon of a Russian City]. Saarbrükken: LAP Lambert Academic Publishing.

Vizgalov, D. V. (2011). Brending goroda [City Branding]. Moscow: The Institute for Urban Economics.

Zabelin, N. Yu. (2007). Moskovskaia gorodskaia toponimiia: strukturno-semanticheskii analiz toponimicheskoi sistemy [Moscow Urban Toponymy: Structural and Semantic Analysis of the Toponymic System] (Doctoral dissertation). Moscow State Linguistic University, Moscow.