2009 №7

Back to the Table of Contents

Josef Kolařík
Palacký University
Olomouc, Czech Republic

Legend and Reality in the Names of the Villages around Lugačovice Health Resort

Citation information: Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics), 2009, Issue 7, pp. 68–73 (in Russian)

Abstract: The article deals with motivational features of some place names, specifically, of the names of the villages situated in the vicinity of the Czech health resort Luhačovice (Pozlovice, Ludkovice, Řetechov, etc.). The most frequent motivational model singled out by the author derives place names from the names and surnames of inhabitants, noblemen and grantors of estates. The author discusses the etymologies of the place names in question and their transformation by folk etymology. The author also indicates the reasons of the reinterpretation of place names including structural evolution of the language (phonological, morphological and derivational shifts), miswritings while registering names, etc.

Key words: Czech language, toponymy, village names, Luhačovice city, etymology, folk etymology

References

Černý, Fr. (1907). Moravská jména místní: Výklady filologické. Brno.

Hosák, L. (1930). Z minulosti Luhačovského Zálesí. In Václavík, Ant., Luhačovské Zálesí. Luhačovice.

Hosák, L. (1980). Místní jména na Moravě a ve Slezsku. II. Praha.

Machek, V. (1971). Etymologický slovník jazyka českého. Praha.

Nikonov, V. A. (1993). Slovar' russkikh familii. Moscow.

Polívková, A. (1985). Naše místní jména a jak jich užívat. Praha.

Svoboda, J. (1964). Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha.

Svoboda, J. (1973). Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. In Svoboda, J., Šmilauer, V., Olivová-Nezbedová, L., Oliva, K., & Witkowski, T., Zpravodaj místopisné komise ČSAV (Vol. 1/1). Praha.