2014 №2 (17)

Back to the Table of Contents

Alexander L. Pustyakov
University of Helsinki
Helsinki, Finland

On the Differentiation of Mari and Permic Place Names in the Vetluga-Vyatka Interfluve Area

Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics), 2014, Issue 2 (17), pp. 7–34 (in Russian)

Received 24 April 2014

Abstract: The article presents an analysis of place names of the Vetluga-Vyatka interfluve area containing lexemes that can be of either Mari or Permic origin. The paper focuses on the roots shVr, vazh ~ vozh which are frequent in the toponymy of the area, and some names ingluding the lexical component vad / vod / vot. The author establishes the linguistic attribution of the place names in question and suggests possible etymologies for the roots, determiners and names on the whole. In addition to the etymological analysis, the author shows the importance of some general and special principles of toponymic studies as applied to the differentiation of Mari and Permic place names of the Vetluga-Vyatka interfluve area. The author concludes that among the place names containing the component shVr there are those of both Mari and Permic origin, the latter being concentrated in the North-East of the Republic of Mari-El and in the adjacent districts of Kirov region. The author argues that the root vozh was not active in Udmurt toponymy when Udmurt clan groups lived on the right bank of the Vyatka. The article also suggests new hypotheses concerning the origin of some place names containing vad / vod / vot which used to be explained referring to the Komi language.

Key words: Mari language, Permic languages, substrate, place names, toponyms, Vetluga-Vyatka interfluve area, Mari-El, Kirov region, etymology

References

Afanasyev, A. P. (1996). Toponimiia Respubliki Komi. Slovar’-spravochnik [Toponymy of the Komi Republic: A Reference Dictionary]. Syktyvkar: Komi kn. izd-vo.

Atamanov, M. G. (1988). Udmurtskaia onomastika [Udmurt Onomastics]. Izhevsk: Udmurtiia.

Atamanov, M. G. (1990). Udmurt nimbugor = Slovar’ lichnykh imen udmurtov [A Dictionary of Udmurt Personal Names]. Izhevsk: Udmurt. in-t istorii, iazyka i literatury UrO AN SSSR.

Atamanov, M. G. (2005). Ot Dondykara do Ursygurta. Iz istorii udmurtskikh regionov [From Dondikart to Ursygurt. From the History of Udmurt Regions]. Izhevsk: Udmurtiia.

Atamanov, M. G. (2011). Etnogenez udmurtov: rol’ lingvistiki v reshenii etnogeneticheskikh problem [Ethnogeny of Udmurts: Role of Linguistics in Solving Ethnogenetic Problems]. In D. I. Chereshniaia (Ed.), Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-Ugric Studies] (Issue 1, pp. 27–61). Izhevsk: Udmurt University.

Beke, Ö. (1997–2001). Mari nyelvjárási szótár = Tscheremissisches Dialektwörterbuch [The Mari Dialectal Dictionary]. (Vols. 1–9). Szombathely: Savaria University Press.

Belykh, S. K. (1999). K voprosu o lokalizatsii prarodiny permian [On the Localization of the Permic Urheimat]. In A. G. Ivanov (Ed.), Permskii mir v rannem srednevekov’e. Sbornik nauchnykh statei [The Permic World in the Early Middle Age. A Collection of Articles] (pp. 245–281). Izhevsk: Udmurt. in-t istorii, iazyka i literatury UrO RAN.

Bereczki, G. (1992–1994). Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte [The Elements of the History of the Mari Language]. (Vols. 1–2). Szeged: Universitas Szegediensis de Attila József.

Bereczki, G. (2013). Etymologisches Wörterbuch des Tscheremissischen (Mari) [An Etymological Dictionary of the Mari Language]. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Burkov, V. M. (Ed.). (2005). Novotor’’ial’skii raion: Sbornik dokumental’nykh ocherkov [Novotoryalsky District: A Collection of Documentary Essays]. Yoshkar-Ola: Kom. Resp. Marii El po delam arkh.

Csúcs, S. (2005). Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache [A Reconstruction of the Permic Proto-Language]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Dolgushev, V. G. (1998). Leksika viatskikh govorov [The Vocabulary of Vyatka Dialects]. In V. A. Pozdeev (Ed.), Entsiklopedija zemli Viatskoi. Etnografiia, fol’klor [The Encyclopedia of the Vyatka Region. Ethnography and folklore] (Vol. 8, pp. 257–266). Kirov: Oblastnaia pisatel’skaia organizatsiia.

Galkin, I. S. (1965). K voprosu o permskoi toponimike na territorii Mariiskoi ASSR [On the Permic Toponymy on the Territory of the Mari Republic]. In G. G. Baraksanov (Ed.), Vsesoiuznaia konferentsiia po finno-ugrovedeniiu (Tezisy dokladov i soobshchenii) [The All-Union Conference for Finno-Ugric Studies. Abstracts] (pp. 32–34). Syktyvkar: Komi kn. izd-vo.

Galkin, I. S. (1967). Toponimika Mariiskogo kraia v sviazi s proiskhozhdeniem mariiskogo naroda [The Toponymy of Mari-El and the Origin of the Mari People]. In A. S. Patrushev (Ed.), Proiskhozhdenie mariiskogo naroda [The Origin of the Mari People] (pp. 203–210). Joshkar-Ola: Mar. kn. izd-vo.

Galkin, I. S. (2000). Marii onomastika: Kraevedlan polysh [The Mari Onomastics. A Handbook of Regional Studies]. Yoshkar-Ola: Marii kniga savyktysh.

Gordeev, F. I. (1979–1983). Etimologicheskii slovar’ mariiskogo iazyka [An Etymological Dictionary of the Mari Language]. (Vols. 1–2). Yoshkar-Ola: Mar. kn. izd-vo.

Gordeev, F. I. (1985). Istoricheskoe razvitie leksiki mariiskogo iazyka [The History of the Mari Language Vocabulary]. Yoshkar-Ola: Mar. kn. izd-vo.

Gruzov, L. P. (1969). Istoricheskaia grammatika mariiskogo iazyka. Vvedenie i fonetika [The Historical Grammar of the Mari Language. Introduction and Phonetics]. Yoshkar-Ola: Mar. kn. izd-vo.

Itkonen E., Joki A. J., Peltola R. (Eds.). (1955–1981). Suomen kielen etymologinen sanakirja [An Etymological Dictionary of the Finnish Language]. (Vols. 1–7). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Ivanov, I. G. (1981). Marii dialektologii. Universitetyse student-vlaklan tunemme kniga [A Handbook of the Mari Language Dialectology]. Yoshkar-Ola: Mar. gos. un-t.

Kirillova, L. E. (2002). Mikrotoponimiia basseina Kil’mezi [Microtoponymy of the Kilmez Basin]. Izhevsk: Udmurt. in-t istorii, iazyka i literatury UrO RAN.

Kuklin, A. N. (1985). Nazvaniia fiziko-geograficheskikh ob’’ektov Mariiskoi ASSR (s kommentariiami) [Geographic Names of the Mari Republic]. In I. S. Galkin (Ed.), Voprosy mariiskoi onomastiki [Issues in the Mari Onomastics]. (Issue 5, pp. 119–201). Yoshkar-Ola: Mariiskii NII iazyka, istorii i literatury.

Kuklin, A. N. (1987). Udmurtskie komponenty v nazvaniiakh mariiskikh selenii [Udmurt Components in the Mari Settlement Names]. In B. Sh. Zaguliaeva, & V. K. Kelmakov (Eds.), Permistika: Voprosy dialektologii i istorii permskikh iazykov. Sbornik statei [Permic Studies. Dialectology and History of the Permic Languages. A Collection of Articles] (pp. 129–133). Izhevsk: Udmurt. in-t istorii, iaz. i lit. UrO RAN, Udmurt. gos. un-t.

Kuklin, A. N. (1998). Toponimiia Volgo-Kamskogo regiona (istoriko-etimologicheskii analiz) [The Volga-Kama Region Toponymy (A Historical and Etymological Analysis)]. Yoshkar-Ola: Mari State Pedagogical University Press.

Kuklin, A. N. (2002). Mariiskie fitofornye oikonimy i ikh udmurtskie paralleli [Mari Phytophoric Settlement Names and Their Udmurt Parallels]. Permistika 5: Sbornik statei (pp. 147–157). Izhevsk: Udmurt. gos. un-t.

Lytkin, V. I., & Guliaev, E. S. (1970). Kratkii etimologicheskii slovar’ komi iazyka [A Concise Etymological Dictionary of the Komi Language]. Moscow: Nauka.

Magnickii, V. K. (1884). Osobennosti russkogo govora v Urzhumskom uezde Viatskoi gubernii [On the Specificity of the Russian Dialect of Urzhumsky District of Vyatka Region]. In Izvestiia obshchestva arkheologii, istorii i etnografii pri Imperatorskom Kazanskom universitete. (Vol. V, pp. 1–73). Kazan’: Tipografiia Imper. un-ta.

Mamontova, N., & Mullonen, I. (1991). Pribaltiisko-finskaia geograficheskaia leksika Karelii [Karelian Balto-Fennic Geographic Vocabulary]. Petrozavodsk: Karel. nauch. centr RAN.

Matveyev, A. K. (1986). Metody toponimicheskikh issledovanii: Uchebnoe posobie [Methods of Toponymic Research. A Handbook]. Sverdlovsk: UrGU.

Matveyev, A. K. (2001–2007). Substratnaia toponimiia Russkogo Severa [Substrate Toponymy of the Russian North]. (Vols. 1–3). Ekaterinburg: Ural University Press.

Matveyev, A. K. (Ed.). (2004). Materialy dlia slovaria finno-ugro-samodiiskikh zaimstvovanii v govorakh Russkogo Severa [Materials for a Dictionary of Finno-Ugro-Samoyedic Loanwords in the Dialects of the Russian North]. (Vol. 1. A–I). Ekaterinburg: Ural University Press.

Morohin, N. V. (1997). Nizhegorodskii toponimicheskii slovar’ [The Toponymic Dictionary of Nizhny Novgorod Region]. Nizhny Novgorod: Kitizdat.

Pitkänen, R. L. (1985). Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö [Finnish Loan Toponymy of the Turku Archipelago]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pustyakov, A. L. (2011). Nazvaniia ischeznuvshikh selenii Respubliki Marii El (strukturno-semanticheskii i istoriko-etimologicheskii analiz) [Place Names of Extinct Settlements in the Republic of Mari El (An Analysis of the Structure, Semantics, Etymology and History of the Names)]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Rahkonen P. (2009). The Linguistic Background of the Ancient Mechchera Tribe and Principal Areas of Settlement. Finnisch-Ugrische Forschungen, 60, 160–200.

Rédei, K. (1986–1991). Uralisches etymologisches wörterbuch [An Etymological Dictionary of the Uralic Languages]. Weisbaden: Otto Harrassowitz.

Saarikivi, J. (2006). Kontaktilähtöinen kielenmuutos, substraatti ja substraattinimistö [Contact-Induced Linguistic Change, Linguistic Substrate and Substrate Place Names]. Virittäjä, 3, 393–415.

Saarikivi, J. (2007). On the Uralic Substrate Toponymy of Arkhangelsk Region: Problems of Research Methodology and Ethnohistorical Interpretation. Onomastica Uralica, 4, 45–109.

Sakharova, M. A., Sorvacheva, V. A., & Zhilina, T. I. (Eds.). (1961). Sravnitel’nyi slovar’ komi-zyrianskikh dialektov [A Comparative Dictionary of the Komi-Zyryan Dialects]. Syktyvkar: Komi kn. izd-vo.

Sammalahti, P. (1988). Historical phonology of the Uralic languages. In D. Sinor (Ed.), The Uralic languages. Description, history and foreign influences. Leiden; New York; København; Köln: Brill.

Serebrennikov, B. A. (1967). Proiskhozhdenie mariiskogo naroda po dannym iazyka [The Origin of the Mari People According to Linguistic Data]. In A. S. Patrushev (Ed.), Proiskhozhdenie mariiskogo naroda [The Origin of the Mari People] (pp. 165–180). Yoshkar-Ola: Mar. kn. izd-vo.

Smirnov, O. V. (2013). K voprosu o permskom toponimicheskom substrate na territorii Marii El i v basseine srednego techeniia reki Viatki (v svete etnicheskoi interpretatsii arheologicheskikh kul’tur). 1 [On the Permic Toponymic Substrate in Mari El and the Middle Course of the Vyatka River (In the Light of Ethnic Interpretation of Archaeological Cultures). 1]. Voprosy onomastiki, 2(15), 7–59.

Turkin A. (1985). Sovremennyi komi iazyk: leksikologiia [The Contemporary Komi Language: Lexicology]. Moskva: Nauka.

Vasikova, L. P. (2003). Gornomariisko-russkii slovar’ geograficheskikh nazvanii [The Hill Mari-Russian Dictionary of Geographic Names]. Yoshkar-Ola: Mar. gos. un-t.

Vershinin, V. I. (1990). Mariisko-udmurtskie kontakty (po dannym toponimii Nizhnego Prikam’ia) [The Mari-Udmurt Contacts (With Reference to the Toponymy of the Low Kama Region)]. In G. A. Ushakov (Ed.), Voprosy grammatiki i kontaktirovaniia iazykov: Sbornik statei [Issues in Grammar and Language Contacts. A Collection of Articles] (pp. 102–110). Izhevsk: Udmurt. in-t istorii, iazyka i literatury UrO AN SSSR.

Vershinin, V. I. (2005). Slovar’ mariiskikh toponimov nizov’ia Kamy i Viatki [A Dictionary of Mari Toponyms of the Lower Kama and Vyatka]. Yoshkar-Ola: String.

Vorontsova, O. P., & Galkin, I. S. (2002). Toponimika Respubliki Marii El: Istoriko-etimologicheskii analiz [Toponymy of Mari-El: A Historical and Etymological Analysis]. Yoshkar-Ola: Izd-vo Mar. poligrafkombinata.