Dr. Olesya Surikova

 
Current position:
Senior Research Fellow, Toponymic Laboratory, Department of Russian Language, General Linguistics and Speech Communication, Ural Federal University;
Research Fellow, Department of Dialectology and Linguistic Geography, Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
 
Contact information:
Ural Federal University
Faculty of Philology, office 306
51, Lenin av., Ekaterinburg, 620000, Russia
surok62[at]mail.ru
 
Dissertations:
Leksicheskie edinitsy s pristavkoi i predlogom bez v russkikh narodnykh govorakh i fol'klore: semantiko-motivatsionnyi i etnolingvisticheskii aspekty [Lexical Units wit the Prefix and Preposition bez- in Russian Dialects and Folklore: Motivational and Ethnolinguistic Aspects] (2016, PhD)
 
Research areas: ethnolinguisitcs, Russian dialectal lexicology, etymology, semantic reconstruction, language of Russian folklore, onomastics (anthroponymy, toponymy)
 
Main publications:

O funktsiiakh leksicheskikh edinits v russkom zagovornom tekste (na primere konstruktsii s predlogom i pristavkoi bez) [On the functions of lexical units in Russian Charms (with Reference to the Constructions with the Prefix and Preposition bez-)]. Traditsionnaya kultura. 2014, 3. P. 157–164.

Anomaliia kak otritsaemaia tsennost' (na materiale paremii s predlogom i pristavkoi bez) [An Anomaly as a Refuted Value (with Reference to the Idioms with Prefix and Preposition bez-)]. In S. M. Tolstaya (Ed.), Kategoriia otsenki i sistema tsennostei v iazyke i kul'ture. Moscow, 2015. P. 387–402.

K izucheniiu iazykovogo mira russkikh prichitanii: kategoriia «lishitel'nosti» i ee voploshchenie v tekste [Towards the Study of Russian Lamentations: The Category of "Abessivity" and its Expression in a Text]. Antropologicheskij forum. 2016, 28. P. 287–298.

O netrivial'noi semantike russkikh slov s pristavkoi bez- [On Some Nontrivial Meanings of Russian Words Prefixed with bez-]. Russkij jazyk v nauchnom osveshchenii. 2016, 1 (31). P. 130–157.

K semanticheskoi istorii «mnogokanal'nykh» zaimstvovanii: sluchai rus. kurazh [On the Semantic Pathways of Multi-Channel Loans: The case of Russian kurazh]. Voprosy jazykoznanija. 2016, 4. P. 35–55 (co-authored with E. L. Berezovich).

Toponimicheskoe predanie i istoricheskii fakt (na materiale predanii o razboinikakh vostochnogo Vologodsko-Kostromskogo pogranich'ia) [Toponymic Legends and Historical Facts (Legends about Robbers in the Area of Vologda and Kostroma Regions Eastern Boundary)]. Voprosy onomastiki. 2015, 1 (18). P. 108–133 (co-authored with E. L. Berezovich and V. S. Kuchko).

Otsomaticheskie obrazovaniia s pristavkoi bez- v russkom i ukrainskom antroponimikone [Derivatives from Somatisms Prefixed with bez- in Russian and Ukrainian Anthroponymy]. Voprosy onomastiki. 2013, 1 (14). P. 58–78.