2012 №2 (13)

Back to the Table of Contents

Bookshelf

Citation information: Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics). 2012. № 2 (13) (in Russian). Р. 143–155

The information is prepared by E. O. Borisova, K. A. Hein, S. O. Goryaev, E. S. Kazakova, A. A. Makarova, S. S. Mikhalischeva, K. V. Pyankova, N. A. Sinitsa, E. V. Shabalina, L. A. Feoktistova